Pasta Maker Machine

KitchenAid KSMPRA Pasta Roller & Cutter Attachment


KitchenAid KSMPRA Pasta Roller & Cutter Attachment
KitchenAid KSMPRA Pasta Roller & Cutter Attachment
KitchenAid KSMPRA Pasta Roller & Cutter Attachment

KitchenAid KSMPRA Pasta Roller & Cutter Attachment    KitchenAid KSMPRA Pasta Roller & Cutter Attachment

KitchenAid KSMPRA Pasta Roller & Cutter Attachment - 3 Piece Spaghetti.


KitchenAid KSMPRA Pasta Roller & Cutter Attachment    KitchenAid KSMPRA Pasta Roller & Cutter Attachment